tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
someone really suspicious or creepy
yo do you see that guy creeping thats a sus bus
viết bởi nwasc 27 Tháng tư, 2012