tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
733T (Leet) English translation = Sucks for you

Also acceptable to spell sux0rz 4 j00

Normally used online
You failed? Sux0rs 4 j00!
viết bởi Becca Lu 29 Tháng ba, 2004