Top Definition
1 adj. Cool, smecksy, awesome.
2 col. A generally good word used if you can't think of any other word.
swax you, swax pants, Swax it baby
#swax #sawx #ssax #swwax #swaax #swax pants
viết bởi Lily Wafiq 04 Tháng mười một, 2010
Acronym - Sex With An Ex.

When you hook up with your ex girlfriend/boyfriend.
"Met Sarah at a party last night and we had serious swax"
#awkward sex #breakup sex #partner #hook-up #swax
viết bởi Duluth1 08 Tháng hai, 2010
whacky, sexy, cool, funky
that guy is totally swax!
viết bởi courtney f. 15 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×