tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Making the shape of a heart with your hands.
viết bởi Dan Zaca 26 Tháng hai, 2013