tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Swaying your arms like a windmill while pelvic thrusting
Carl can't sweedish windmill when on the spot
viết bởi big_damien 14 Tháng mười, 2011