tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Expression used when you think something is sweet.
John:" I got a new car." Steve:" Sweetageness."
viết bởi al 13 Tháng một, 2005