Top Definition
Sweetie Belle is a unicorn, the sister of Rarity, and one of the three members of the Cutie Mark Crusaders in the series My Little Pony: Friendship is Magic.
Person 1: Have you heard of Sweetie Belle?
Person 2: Yeah! she's so cute *Squee*
viết bởi Twi-Twi 15 Tháng mười hai, 2013
Photos & Videos
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×