Top Definition
Combination of sweet and yeah. Used to express how ridiculously amazing something was.
Ivan: "Dude, did you see that kill number four got during the volleyball game?!"

Ray: "Sweeya!!!"
viết bởi phatpenguin16 28 Tháng tư, 2010
to agree to something sweet, cool, dope, legit, tight, etc...
"Hey Ivan, do you like the new whip?!"

"Sweeya bro!"
viết bởi sweeyaa6 28 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×