Top Definition
Combination of sweet and yeah. Used to express how ridiculously amazing something was.
Ivan: "Dude, did you see that kill number four got during the volleyball game?!"

Ray: "Sweeya!!!"
#prime #uncool #insane #gnarly #sweeyeah
viết bởi phatpenguin16 28 Tháng tư, 2010
to agree to something sweet, cool, dope, legit, tight, etc...
"Hey Ivan, do you like the new whip?!"

"Sweeya bro!"
#sweet #yeah #dope #legit #tight
viết bởi sweeyaa6 28 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×