tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To wank off over a ladies face.
Mary asked Iggy Pop to provide her with a swift cover !!
viết bởi g0retex 20 Tháng một, 2011