tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
where you and your homies happen to be hanging out on said day
yo jj where we swingin it?
viết bởi loooooooooooooooooooooool 02 Tháng sáu, 2010