tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Swishty - Derived from the slang-english dictionary meaning for: good/working.
I will get this printer all swishty for you.
viết bởi MC ZakAttack 28 Tháng tám, 2012