tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
sounds cheesy.
... damn teenagers and their swisting.
viết bởi KaKaVegeGurl 04 Tháng năm, 2011