tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A sled made by Polaris. Made for boondocking.
Man did you see that Switchback boondocking off trail back there?
viết bởi Polarisking 29 Tháng mười hai, 2009