tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A Malay Guy who turned Black and became gay after raping his grandpa.
This guy in my office is Syahmi
viết bởi yugyg7ufyt 07 Tháng năm, 2013