tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A girl who is beautiful in her own way.
1. Me: Woah, look at her.

Person: must be a Sylvette.
viết bởi Iwanttoeatyou 28 Tháng năm, 2012