tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A very cool song by Australian band Karnivool.
Karnivool - Themata - Synops

Is it possible too know if I'm dead or alive?
viết bởi bolchysaur 09 Tháng chín, 2010