Top Definition
Toronto. Derived from Toronto, Ontario or T.O. (Tee dot Oh dot)
also Tee Oh
The first time I heard T dot was in a Rascalz video.
viết bởi labelmonkey 05 Tháng mười, 2003
Appropriate slang reference to city of Toronto, Ontario, Canada or immediate surrounds.
note:may or may not be preceded by "the"
Are you hittin that Beatmatch party in Tdot?
viết bởi Little j (of Flylife) 22 Tháng tám, 2002
Toronto Ontario, in Canada
Yo I wanna drop by T Dot for carribana
viết bởi da_preach 23 Tháng tám, 2003
Toronto, Ontario, Canada.the name "T DOT" was popuralized to the mainstream through its use in a lot of tracks by toronto hip hop artists.
"TDOT make some noise!!!"
viết bởi Joss the boss 13 Tháng bảy, 2006
the best city in the world

Toronto
Everyone wants to be in the T-Dot
viết bởi name 08 Tháng ba, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×