tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
ghetto term for Tarpon Springs, FL
Ahh fuck man, your lucky to get outta T-Sprangs without getting shot!
viết bởi Tony 18 Tháng ba, 2005