tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Used on December 21, 2012 in place of the traditional TGIF:

Thank God It's Apocalypse
"Hey Marge, T.G.I.A. - am I right?"
viết bởi D.r.e.w. 21 Tháng mười hai, 2012