tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Stands for Team America: World Police (2004), a movie by Matt Stone and Trey Parker.
No example is possible.
viết bởi kingmustard 18 Tháng một, 2005