tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The Anti WorkStation Wednesdays.

Quasi-experimental band from the Southeastern Pennsylvania Area
TAWSW - A prime example of Frock 'n Roll
viết bởi Okra 11 Tháng năm, 2004