Top Definition
TFE
abbreviation for "Thanks for Everything." The phrase most famously coined by Joseph (Yossi) Steinitz.
TFE, it's been nice
viết bởi chillesh 19 Tháng một, 2011
an acronym for "too fucking exclusive"...
"yo have you guys been to www.p-wils.com ? his music is t.f.e."

"did you see that girl's ass? damn. James Madison University girls are t.f.e."
viết bởi REALPWILS 12 Tháng chín, 2011
Total Fucking Epiphany; complete shocking enlightenment
Man, suddenly the light dawns! This is T.F.E.!
viết bởi Aardvark34 16 Tháng tư, 2015
TFE
Acrynonm for "too fucking early".
When you wake up at 5 A.M. for practice and you look over at your alarm clock it blinks "TFE"..."TFE"...
viết bởi Huggie Bear 29 Tháng sáu, 2002
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×