tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The Greatest. Ever.
Damn, that TGood guy is a legend.
viết bởi SusanBAnthony 05 Tháng năm, 2012