tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
Too High To Bone
Hank Moody: Sorry ladies, I'm THTB
Charlie Runkle: What the fuck does that mean?
Hank Moody: Too High To Bone
viết bởi yousuckmydick 08 Tháng hai, 2011