tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Acronym for "Titties I'd Like to Motorboat"
Damn, look at her rack! Definitely TILM.
viết bởi Slappy Macfrodaddy 20 Tháng bảy, 2012