tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
„There is more than one way to do it“
TIMTOWTDI in C++ or Pearl ! ;)
viết bởi Neo_fl 25 Tháng mười, 2006

Words related to TIMTOWTDI

do is it more one than there to way