tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
An unscrupulous person with no morals.
He is such a tilkin.
viết bởi Some Guy 20 Tháng hai, 2004