tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
TKU
Thank you in text terms
Hey TKU 4 the 4wd it was hilarious!!!!
viết bởi isis_28 22 Tháng năm, 2010

Words related to TKU

thank you thxx