tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Adaptation of some porn star's name. Result of drunkenness, porn, and dyslexia.
I heard TK pounds it like 5 times a day.
viết bởi BAH sucks 24 Tháng mười, 2004