tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Technology Level 32.
Max tech level a player can get in game Shores of Hazeron.
I am TL32, so shut up, as you are TL1 noob.
viết bởi Trezor 26 Tháng chín, 2012