Top Definition
The opposite of TL; DR, standing for "Too Short; Read Everything." A demand for more, expression of accolades toward a body of text or a way to say kudos. Appropriately used, positively, when a body of text is worth reading all of, regardless of the length.
In reply to a comment: "TS; RE"

"Nice post, ts; re!"

"That novel was so good! TS; RE!"
#reading #text #acronyms #comments #accolades #kudos #positive #tl; dr #ts; re #tl;dr #ts;re #tl: dr #ts: re #tl:dr #ts:re
viết bởi Drahcir Yaiba 22 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×