tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
8.
tso
Teh sleep over rawr rawr rawr rawr
I had TSO last night.
viết bởi Adam 19 Tháng ba, 2005
 
9.
tso
the coolest guy ever
Tso is cool.
viết bởi poop 15 Tháng ba, 2003