tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
unknown insult in turkish
U TUTUSH NOVI!!!!!!!!!!!!! I ATE YOU! (yes ATE not HATE ..YOU NOVI!)
viết bởi noviiscrazy 25 Tháng sáu, 2010