Twin i'd like to fuck
fuck you make me horny, you're such a twilf
#twin #milf #twilf #sanguinetti #helena #chrissie
viết bởi 1394jj 20 Tháng tư, 2011
Top Definition
Same as MILF, but aimed at Girls in their 20s!
I'm going out TWILF hunting!
#twilf #milf #hunting #gilf #dilf
viết bởi MILFBY 12 Tháng bảy, 2009
A MILF who is active on Twitter
"Do I like Sarah Palin? Yea, she's a TWILF"
#milf #twitter #twilf #palin #tweep
viết bởi hoyomonterrey 17 Tháng mười một, 2009
Twins I'd like to Fuck
Those Tw.I.L.F. I could use tonight at my party
#twilf #twif #twizers #twiz #twine
viết bởi Corn Julio 11 Tháng hai, 2006
Twin I'd Like to Fuck
You're such a twilf!
#twin #helena #chrissie #twilf #sex
viết bởi jess94 07 Tháng năm, 2011
A hot mom who is totally into the Twilight movie series
Look at that mom with New Moon in her hands; she's a Twilf
#milf #twilight #mom #vampire #sexy
viết bởi culinary chick 20 Tháng mười một, 2009
Twitter + MILF
You heard? Ms. Gun Ho is a TWILF!
#milf #twitter #oldie hottie #tweep #twilf
viết bởi RamboDR 16 Tháng mười một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×