tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
abb. "Thank You So Much."
TYSM for the compliment
viết bởi Brinnie 23 Tháng năm, 2005
 
2.
a transsexual person's orgasm
holy crow it had a tysm
viết bởi Cam the 1st 12 Tháng một, 2009