tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Too young to be drinking.
Oh man...these guys are TYTBD
viết bởi pnoydork 09 Tháng mười một, 2010