tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Talk YOu ta lata Yippie
I'm going to go bury him so TYTLY!
viết bởi Althemexican 17 Tháng ba, 2011