Top Definition
Mainly used in context of wanting to leave quickly
Also another term for goodbye, Kind of like a "Peace out"
Examples:

"this is boring, lets table out!"

"I don't wanna stay here! I have plans with Jess! lets table out!"

"alright guys we're going, table out!"
viết bởi mscd1128 21 Tháng sáu, 2006
1 more definition
Mainly used in context of wanting to leave quickly; get out of here

Also another term for goodbye, Kind of like a "Peace out"
Examples:

"this is boring, lets table out!"

"I don't wanna stay here! I have plans with Jess! lets table out!"

"alright guys we're going, table out!"
viết bởi Mscd1128 22 Tháng sáu, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×