tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
An extreme amount of hood/street credibility (Coming from cardinals outfielder So Taguchi)
Yo tyrone...them kicks you rockin today are so taguchi
viết bởi ryheryh 01 Tháng tư, 2007
 
2.
a chicks dirty pussy
i just put my dick in some bitches taguchi!
viết bởi Norbit 06 Tháng tám, 2007