tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To doggystyle a girl with a flat ass, and ram against her tailbone.
I tailboned 3 bitches yesterday
viết bởi Super EVIL ELMO 30 Tháng sáu, 2009