tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
To kill, murder, assassinate, someone.
I got 25 cent for you to take his picture.
viết bởi J Willa 10 Tháng mười một, 2005

Words related to Take His Picture

assassinate death kill murder murk
 
2.
To shot someone. Not necessarily leading to death.
Yo i got some problems i need you to take this mans picture.
viết bởi Robert 17 Tháng ba, 2005