tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
instruction to an individual to regulate his or her level of enthusiasm.
Robert needs to take it down a notch with the flirting; he already has a girlfriend.
viết bởi Emily Alpert 14 Tháng bảy, 2008