tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Expression used when you don't want to say what you are up to.
Bob: Hello
Jim: Hello
Bob: What are you up to?
Jim: Taking a wank!
viết bởi Hello I am Gay 15 Tháng hai, 2007