tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
1. Having the capacity for talent
2. Potentially talented
He is talentive, he could be very talented
viết bởi onlywords 26 Tháng hai, 2008