tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Jewish, Camel girl
Middle Eastern Camel
viết bởi Jess 17 Tháng chín, 2003