tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The name used to describe the alcoholic drink mixture of Malibu & Cranberry juice.
I'll have a talibu please!
viết bởi Trixie 27 Tháng ba, 2005