Once used as a name of a pretend boyfriend as a prank by two girls in New Jersey. It is now used as a term meaning "the perfect boyfriend".
Girl 1: Hey, do you like John?
Girl 2: Yeah, he's funny, sweet, smart, and cute too.
Girl 1: He's such a Talinga.
viết bởi BIGSEXYPiCAnTe. 11 Tháng tư, 2008
Top Definition
Once used as a name of a pretend boyfriend as a prank by two girls in New Jersey. It is now used as a term meaning "the perfect boyfriend".
Girl 1: Hey, do you like John?
Girl 2: Yeah, he's funny, sweet, smart, and cute too.
Girl 1: He's such a Talinga.
viết bởi BIGSEXYPiCAnTe. 11 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×