Once used as a name of a pretend boyfriend as a prank by two girls in New Jersey. It is now used as a term meaning "the perfect boyfriend".
Girl 1: Hey, do you like John?
Girl 2: Yeah, he's funny, sweet, smart, and cute too.
Girl 1: He's such a Talinga.
#perfect #vanessa #kelley #prank #new jersey
viết bởi BIGSEXYPiCAnTe. 11 Tháng tư, 2008
5 Words related to Talinga
Top Definition
Once used as a name of a pretend boyfriend as a prank by two girls in New Jersey. It is now used as a term meaning "the perfect boyfriend".
Girl 1: Hey, do you like John?
Girl 2: Yeah, he's funny, sweet, smart, and cute too.
Girl 1: He's such a Talinga.
#perfect #vanessa #kelley #prank #new jersey
viết bởi BIGSEXYPiCAnTe. 11 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×