tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
being full of shit
you were talkin all that good shit a second ago, before you go got kicked in yo shit.
viết bởi AlexanderTheCamel 09 Tháng sáu, 2012