Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:
 
1.
A womans breasts, prego or non-prego
OMG DID U SEE DEM TANG - O - TANGS bouncing back and forth!!!
viết bởi Teh Chooper 16 Tháng tư, 2009
1 3

Words related to Tang - O - Tangs:

boobs nips tiggobitties tits twat