tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A huge turd; in relation to "dropping anchor"
Man, I knew I had to drop anchor, but that was Tanker Anchor!
viết bởi toniwithaneye 10 Tháng mười, 2006

Words related to Tanker Anchor

drop anchor middayyer poop shit toilet